Розширений курс з Excel. Расширенный курс по Excel

Розширений курс з Excel. Расширенный курс по Excel
 • Код курса:
  OExAdvB
 • Длительность:
  2 / 16
 • Ближайшие даты:
  12.07.2024
 • Цена, без НДС:
  5 800,00 грн.
Б_MS_Office Максим Григорович
Професійний викладач із більш ніж двадцятирічним досвідом.
Описание Курса:

в онлайн форматі 8 занять по 3 астрономічні години
Цей курс базується на нашому багаторічному досвіді у проведенні тренінгів для експертів з аналізу даних.

Аудитория:
Користувачі, що мають досвід роботи з Excel
===
Пользователи, имеющие опыт работы с Excel.
Предварительная подготовка:
Досвід роботи в Windows, навички роботи в Excel в рамках базового курсу Excel
===
Опыт работы в Windows, навыки работы в Excel в рамках базового курса по Excel
Приобретаемые навыки:

Курс Excel Adv APRO дає знання, вміння та міцні навички професійного використання табличного редактора Microsoft Excel.

 • формувати звіти різної складності;
 • обирати потрібні дані за критеріями;
 • виконувати обчислення;
 • автоматично збирати дані з кількох таблиць;
 • будувати різноманітні графіки та діаграми;
 • використовувати вбудовані можливості Excel для автоматизації операцій.

Після успішного завершення курсу ви зможете:

===
Курс Excel Adv APRO дает знания, умения и прочные навыки профессионального использования табличного редактора Microsoft Excel.

Содержание курса:

Налаштування стрічки Office та панелі швидкого доступу

Деякі прийоми ефективної роботи в Excel

 • Робочі області
 • Робота з шаблонами
 • Захист листа та книги
 • Перехід на конкретний осередок
 • Використання гіперпосилань
 • Автоматичне заповнення осередків
 • Список списків автозаповнення
 • Пошук та заміна даних
 • Майстер імпорту текстів. Поділ даних по стовпцях

Робота з формулами

 • Використання імен
 • Формули масиву
 • Деякі математичні, статистичні, логічні функції. Функції для роботи з текстом, для роботи зі списками та базами даних, функції дати та часу, функції посилання та автопідстановки
 • Використання у формулах посилань на осередки інших аркушів та інших робочих книг

Виправлення формул

 • Відображення зв'язків між формулами та комірками
 • Виправлення помилок у формулах
 • Покрокове обчислення складних формул
 • Заміна частини формули на значення, що повертається
 • Вікно контрольного значення

Форматування листів

 • Чисельні формати користувача
 • Використання умовного форматування
 • Теми документів Office. Стилі осередків Excel

Робота зі списками

 • Сортування
 • Фільтрування
 • Використання форм
 • Проміжні висновки
 • Робота зі структурою даних на аркуші
 • Робота з таблицями

Контроль значення, що вводиться

Інструменти аналізу даних

 • Сценарії
 • Вибір параметра
 • Пошук рішення
 • Зведені таблиці та діаграми

Робота з діаграмами

 • Лінії тренду
 • Деякі типи діаграм
 • Використання Sparklines

Робота з макросами

==

Настройка ленты Office и панели быстрого доступа

Некоторые приемы эффективной работы в Excel

 • Рабочие области
 • Работа с шаблонами
 • Защита листа и книги
 • Переход на конкретную ячейку
 • Использование гиперссылок
 • Автоматическое заполнение ячеек
 • Пользовательские списки автозаполнения
 • Поиск и замена данных
 • Мастер импорта текстов. Разделение данных по столбцам

Работа с формулами

 • Использование имен
 • Формулы массива
 • Некоторые математические, статистические, логические функции. Функции для работы с текстом, для работы со списками и базами данных, функции даты и времени, функции ссылки и автоподстановки
 • Использование в формулах ссылок на ячейки других листов и других рабочих книг

Исправление формул

 • Отображение связей между формулами и ячейками
 • Исправление ошибок в формулах
 • Пошаговое вычисление сложных формул
 • Замена части формулы на возвращаемое значение
 • Окно контрольного значения

Форматирование листов

 • Пользовательские числовые форматы
 • Использование условного форматирования
 • Темы документов Office. Стили ячеек Excel

Работа со списками

 • Сортировка
 • Фильтрация
 • Использование форм
 • Промежуточные итоги
 • Работа со структурой данных на листе
 • Работа с таблицами

Контроль вводимого значения

Инструменты анализа данных

 • Сценарии
 • Подбор параметра
 • Поиск решения
 • Сводные таблицы и диаграммы

Работа с диаграммами

 • Линии тренда
 • Некоторые типы диаграмм
 • Использование Sparklines

Работа с макросами

Материалы и сертификаты:
Акцент Профі
==
Акцент Профи

Возврат к списку


Перейти на програму курсу "Ефективні презентації power point"
Microsoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ
курс RH7-SA1. Red Hat 7 - Системное администрирование IЗарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell