Cobit-2019. Основи COBIT 2019. Курс Основы COBIT 2019.

Cobit-2019. Основи COBIT 2019. Курс Основы COBIT 2019.
 • Код курса:
  Cobit-2019
 • Длительность:
  3 / 24
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Коч-в Андрей Олегович
Богатый практический опыт преподавания и участия в реальных крупных проектах в Украине и на территор...
Описание Курса:
В управлінні ІТ якісне надання послуг, що задовольняє вимогам бізнесу, 
передбачає наявність підтвердженої методологією системи внутрішнього контролю. 
Виконанню цього завдання служить система контролю CobiT 
(Control Objectives for Information and related Technology).
Курс "Cobit 2019 Foundation. Управління та аудит інформаційних систем" 
знайомить слухачів з принципами контролю процесів управління в ІТ, формує уявлення про зміст і використання Cobit, а також допомагає виявити і визначити засоби і методи контролю діяльності з управління ІТ.
==
Курс Основы Cobit 2019 направлен на организцацию взаимопонимания и соответствия между ИТ и бизнесом, понимания пользы и принципов построения системы руководства и управления по модели COBIT 2019, на синхронизирование словаря терминов, понимания принципов адаптации,
управления производительностью и проведения оценки/аудита.
Аудитория:
 • Керівники ІТ-підрозділів
 • ІТ співробітники будь-якого рівня
 • Керівники бізнес одиниць
==
 • Руководители ИТ-подразделений
 • ИТ сотрудники любого уровня
 • Руководители бизнес единиц
Предварительная подготовка:
 • Базові знання у сфері управління;
 • Знання обсягу курсу "ITIL Foundation";
 • Досвід керівництва у ІТ.
==
 • Базовые знания в области управления;
 • Знания объема курса «ITIL Foundation»; 
 • Опыт руководства в ІТ.
Приобретаемые навыки:

Цілі курсу:

• Ознайомлення з системою контролю COBIT: основні процеси, моделі оцінки можливостей процесів, визначення рівня зрілості процесу.
• Знайомство з принципами проведення аудиту та контролю інформаційних технологій.
• Використання інструментів, що надаються COBIT, для поліпшення процесів, виходячи з цілей бізнесу та ІТ.
• Оцінка завдань, необхідних для побудови адекватного рівня управління і контролю в галузі ІТ.
• Усвідомлення взаємозв'язку COBIT і ITIL для спільного використання з метою ефективного керівництва, контролю та управління ІТ.
• Формування цілісного уявлення про систему корпоративного управління та контролю ІТ в компанії.
• На практичному прикладі зрозуміти принципи проведення аудиту в компанії
Содержание курса:

Вступ

• Походження COBIT
• Керівництво ІТ як процес
• Забезпечення стратегічної відповідності ІТ
• Терміни та визначення: Governance, Management
• Ключові принципи та галузі Governance, Management
• Призначення та основні характеристики моделі COBIT 2019
• Підхід і основний принцип COBIT під час оцінювання ефективності ІТ

Основні положення: "Куб COBIT"

• Вимоги до інформації
• Ресурси ІТ
• Процеси ІТ
• Елементи процесів за COBIT
• Ролі та відповідальності
• Побудова діаграм (матриць) RACI, Ескалації etc.
• Оцінювання процесів: моделі зрілості
• Співвідношення матріць у відповідності до моделі зрілості
• Загальні контрольні вимоги до процесів COBIT
• Структура опису процесів: домени COBIT
• Огляд процесів COBIT
• Компоненти моделі COBIT

Бізнес цілі та трансформація цілей

• Список цілей ІТ
• Розподіл бізнес-цілей за ІТ цілями
• Розподіл цілей ІТ за процесами COBIT
• Розподіл процесів COBIT за ключовими областями
• Принципи аудиту та контролю
• Цілі контролю
• Практики контролю
• Оцінювання процесів: результативність і продуктивність

Життєвий цикл проведення аудиту

• Основні терміни та визначення
• Етапи проведення аудиту
• Використання оціночної форми для оцінювання процесу.
• Визначення цілей, області та критеріїв аудиту
• Підготовка звіту аудиту
• Питання автоматизації процесу аудиту

Огляд, порівняння та спільне використання процесних моделей COBIT, ITIL® та інших моделей

• Порівняння моделей COBIT 2019 та ITIL® v4
• Структура ITIL® v4 та процеси COBIT 2019
• Value Management Guidance for Assurance Professionals -Val IT

==
COBIT 2019: Введение

 • Вызовы времени. Уровни и методы управления. Развитие парадигм управления.
 • COBIT как подход к Governance (руководство/корпоративное управление).
 • Области применения COBIT. Сильные стороны COBIT. История развития COBIT.
 • Руководство информацией и информационными технологиями (I&T) на предприятии.
 • Обзор книг COBIT. Отличие COBIT 2019 от COBIT 5.
 • COBIT 2019 в окружении других методологий и фреймворков. Точки напряжения и роста.

COBIT 2019: Принципы

 • 6 принципов Governance (системы руководства).
 • 3 принципа фреймворка.

COBIT 2019: Основные термины

 • Задачи руководства и управления.
 • Компоненты системы руководства.
 • Области фокусирования (Focus area).
 • Факторы дизайна (Design Factors).
 • Цели, метрики, каскад целей.

COBIT 2019: Cтруктура задач руководства и управления

 • Задачи руководства и управления и связанные с ними компоненты.
 • Процессы.
 • Организационные структуры.
 • Политики и процедуры.
 • Культура, этика, поведение.
 • Информация.
 • Люди, навыки, компетенции.
 • Услуги, инфраструктура, приложения.

COBIT 2019: Базовая (Core) модель

 • Обзор базовой модели, задачи руководства и управления.
 • Обзор практик базовой модели.
 • Практики, где вклад COBIT 2019 наибольший.
 • Разбор контента практик на примерах (возможно подстроить этот набор): управление рисками, изменениями, архитектурой, инновациями, безопасностью.

Управление производительностью/проведение оценки

 • COBIT Performance Management, модель CPM.
 • Уровни возможности процессов (Capabilities Levels).
 • Уровни зрелости (Maturity Levels) областей фокусирования.
 • Управление производительностью других компонентов.
 • Узкие места при проведении оценки/аудита.

Внедрение системы руководства

 • Влияние факторов дизайна на систему руководства и управления.
 • Этапы и шаги в процессе проектирования.
 • Подход к внедрению и краткий обзор фаз внедрения.

Материалы и сертификаты:
ТОВ "ЕКСПЕРТ ЕДЮКЕЙШН" - Акцент Профі
Akcent Pro Group
Акцент Профи
Расписание курсов на 6 месяцев

Возврат к списку

Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell