Курс AZ-040T00: Автоматизація адміністрування за допомогою PowerShell. Administration and Automation with Windows PowerShell. Курс AZ-040T00: Автоматизация администрирования с помощью PowerShell

Курс AZ-040T00: Автоматизація адміністрування за допомогою PowerShell. Administration and Automation with Windows PowerShell. Курс AZ-040T00: Автоматизация администрирования с помощью PowerShell
 • Код курса:
  AZ-040T00
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:
  03.06.2024
  05.08.2024
 • Цена, без НДС:
  37 500,00 грн.
Описание Курса:
Цей курс надає студентам фундаментальні знання та навички використання PowerShell для адміністрування та автоматизації адміністрування серверів Windows.
Цей курс надає студентам навички визначення та створення команди, необхідної для виконання конкретного завдання. Крім того, студенти дізнаються, як створювати сценарії для виконання складних завдань, таких як автоматизація повторюваних завдань і створення звітів.
Цей курс надає необхідні навички підтримки широкого спектру продуктів Microsoft, включаючи Windows Server, Windows Client, Microsoft Azure та Microsoft 365.
Відповідно до цієї мети, цей курс не зосереджуватиметься на жодному з цих продуктів, хоча Windows Server, який є спільною платформою для всіх цих продуктів, слугуватиме прикладом методів, яким навчає цей курс.
==
This course provides students with the fundamental knowledge and skills to use PowerShell for administering and automating administration of Windows servers.
This course provides students the skills to identify and build the command they require to perform a specific task. In addition, students learn how to build scripts to accomplish advanced tasks such as automating repetitive tasks and generating reports. This course provides prerequisite skills supporting a broad range of Microsoft products, including Windows Server, Windows Client, Microsoft Azure, and Microsoft 365.
In keeping with that goal, this course will not focus on any one of those products, although Windows Server, which is the common platform for all of those products, will serve as the example for the techniques this course teaches.
==
Этот курс дает учащимся фундаментальные знания и навыки для использования PowerShell для администрирования и автоматизации администрирования серверов Windows.
Этот курс дает учащимся навыки для определения и создания команд, необходимых для выполнения конкретных задач. В дополнение учащиеся узнают, как создавать скрипты для выполнения дополнительных задач, таких как автоматизация повторяющихся задач и создание отчетов.
Этот курс предоставляет необходимые навыки, применимые для широкого спектра продуктов Майкрософт, включая Windows Server, клиент Windows, Microsoft Azure и Microsoft 365.
Учитывая главную цель, в этом курсе не будет подробно рассматриваться ни один из этих продуктов, кроме Windows Server, который является распространенной платформой для всех этих продуктов и который послужит примером для методик, изучаемых в этом курсе.
Аудитория:
Цей курс призначений для IT-фахівців, які вже мають досвід загального адміністрування Windows Server, клієнта Windows, Azure та Microsoft 365 і які хочуть дізнатися більше про використання Windows PowerShell для адміністрування. Наявність попереднього досвіду роботи з якоюсь версією PowerShell або мовою скриптів не потрібна. Цей курс також підходить для IT-фахівців, які вже мають досвід адміністрування серверів, включаючи Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server та Microsoft SQL Server.
===
This course is intended for IT Professionals who are already experienced in general Windows Server, Windows client, Azure, and Microsoft 365 administration, and who want to learn more about using Windows PowerShell for administration. No prior experience with any version of PowerShell or any scripting language is assumed. This course is also suitable for IT Professionals already experienced in server administration, including Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, and Microsoft SQL Server.
==
Этот курс предназначен для IT-специалистов, которые уже обладают опытом общего администрирования Windows Server, клиента Windows, Azure и Microsoft 365 и которые хотят узнать больше об использовании Windows PowerShell для администрирования. Наличие предварительного опыта работы с какой-либо версией PowerShell или языком скриптов не требуется. Этот курс также подходит для IT-специалистов, у которых уже есть опыт администрирования серверов, включая Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server и Microsoft SQL Server.
Предварительная подготовка:
Для проходження цього курсу в учнів має бути таке:
 • Досвід роботи з мережевими технологіями Windows та їх впровадження.
 • Досвід адміністрування та обслуговування Windows Server та усунення несправностей з нею.
==
Before attending this course, students must have:
 • Experience with Windows networking technologies and implementation.

 • Experience with Windows Server administration, maintenance, and troubleshooting.
==
Для прохождения этого курса у учащихся должно быть следующее:
 • Опыт работы с сетевыми технологиями Windows и их внедрения.
 • Опыт администрирования и обслуживания ОС Windows Server и устранения неполадок с ней.
Содержание курса:
Початок роботи з Windows PowerShell
Огляд Windows PowerShell
Поняття синтаксис команд Windows PowerShell
Пошук команд та отримання довідки у Windows PowerShell
Windows PowerShell для адміністрування локальних систем
cmdlets адміністрування доменних служб Active Directory
cmdlets налаштування мережі
cmdlets адміністрування сервера
Windows PowerShell у Windows 10
Робота з конвеєром Windows PowerShell
Конвеєр концепції
Вибір, сортування та вимірювання об'єктів
Фільтрування об'єктів з конвеєра
Перерахування об'єктів у конвеєрі
Надсилання та передача даних конвеєра як вихідні дані
Використання PSProviders та PSDrives
Використання PSProviders
Використання PSDrives
Запит управлінської інформації за допомогою CIM та WMI
Розуміння CIM та WMI
Запитування даних за допомогою CIM та WMI
Внесення змін за допомогою CIM та WMI
Робота зі змінними, масивами та хеш-таблицями
Використання змінних
Маніпулювання змінними
Маніпулювання масивами та хеш-таблицями
Сценарії Windows PowerShell
Введення у створення сценаріїв за допомогою Windows PowerShell
Конструкції скриптів
Імпорт даних із файлів
Прийняття введення користувача
Усунення несправностей та обробка помилок
Функції та модулі
Адміністрація віддалених комп'ютерів за допомогою Windows PowerShell
Використання базових віддалених взаємодій Windows PowerShell
Використання розширених методів віддаленої взаємодії Windows PowerShell
Використання сеансів PSSessions
Керування ресурсами Azure за допомогою PowerShell
Azure PowerShell
Подання хмарної оболонки Azure
Керування віртуальними машинами Azure за допомогою PowerShell
Управління сховищем та передплатами
Керування службами Microsoft 365 за допомогою PowerShell
Керування обліковими записами, ліцензіями та групами користувачів Microsoft 365 за допомогою PowerShell
УправлінняExchange Online за допомогою PowerShell
Керування SharePoint Online за допомогою PowerShell
Керування командами Microsoft за допомогою PowerShell
Використання фонових завдань та запланованих завдань
Використання фонових завдань
Використання запланованих завдань
==
MODULE Review Windows PowerShell
MODULE Understand the command syntax in Windows PowerShell
MODULE Find commands and Get-Help in Windows PowerShell
MODULE Manage Active Directory Domain Services using PowerShell cmdlets
MODULE Manage network service settings for Windows devices using PowerShell cmdlets
MODULE Manage Windows Server settings using PowerShell cmdlets
MODULE Manage settings for a local Windows machine using PowerShell cmdlets
MODULE Select, sort, and measure objects using the pipeline
MODULE Filter objects out of the pipeline
MODULE Enumerate objects in the pipeline
MODULE Send and pass data as output from the pipeline
MODULE Pass pipeline objects
MODULE Connect with data stores using PowerShell providers
MODULE Use PowerShell drives in PowerShell
MODULE Review CIM and WMI
MODULE Query configuration information by using CIM and WMI
MODULE Query and manipulate repository objects by using CIM and WMI methods
MODULE Manage variables in Windows PowerShell scripts
MODULE Work with arrays and hash tables in Window PowerShell scripts
MODULE Create and run scripts by using Windows PowerShell
MODULE Work with scripting constructs in Windows PowerShell
MODULE Import data in different formats for use in scripts by using Windows PowerShell cmdlets
MODULE Use methods to accept user inputs in Windows PowerShell scripts
MODULE Troubleshoot scripts and handle errors in Windows PowerShell
MODULE Use functions and modules in Windows PowerShell scripts
MODULE Manage single and multiple computers by using Windows PowerShell remoting
MODULE Use advanced Windows PowerShell remoting techniques
MODULE Manage persistent connections to remote computers by using Windows PowerShell sessions
MODULE Review Azure PowerShell module
MODULE Review the features and tools for Azure Cloud Shell
MODULE Manage Azure resources with Windows PowerShell
MODULE Manage users, groups, and licenses in Azure AD by using Windows PowerShell
MODULE Manage Exchange Online by using Windows PowerShell
MODULE Manage SharePoint Online by using Windows PowerShell
MODULE Manage Microsoft Teams by using Windows PowerShell
MODULE Create and manage background jobs using Windows PowerShell
MODULE Create and manage scheduled jobs using Windows PowerShell
Экзамен:
Материалы и сертификаты:
Microsoft
Akcent Pro education provider

Возврат к списку
Перейти на программу курса ефективні презентації вражаючи презентації power point
Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell