курс DevOps методології, платформи, інструменти реалізації. курс DevOps методологии, платформы и инструменты реализации.

курс DevOps методології, платформи, інструменти реалізації. курс DevOps методологии, платформы и инструменты реализации.
 • Код курса:
  DevOpsI
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:
  11.06.2024
 • Цена, без НДС:
  32 600,00 грн.
Аудитория:
 • Архітектори
 • DevOps-інженери
 • Розробники
 • Всім, хто планує використовувати DevOps практики та інструменти.
==
Тренинг DevOps будет полезен архитекторам, DevOps-инженерам, разработчикам, всем, кто планирует использовать DevOps практики и инструменты.
Содержание курса:

Зміст курсу DevOps:

Принципи та практики DevOps

 • Ключові концепції та словник DevOps.
 • DevOps та ландшафт інших методологій (Agile/Scrum, Lean, ITSM/ITIL4, SIAM). SDLC моделі. Культура DevOps.
 • SecOps, DevSecOps, SecDevOps.
 • CI/CD практики.
 • Зони відповідальності DevOps інженера.
 • Порівняння ролі SRE та DevOps інженера.
 • Фреймворк CALMS. Метрики керування DevOps.
 • DevOps та моделі гнучкої розробки продуктів.
 • DevOps та Scrum, DevOps та ScaledAgile SAFe.

Архітектурний погляд

 • Вибір платформ та інструментів.
 • Загальний погляд на ефективність DevOps з точки зору використовуваних архітектур додатків та продуктивного середовища.
 • Віртуалізація, контейнери, хмарні платформи.
 • Огляд архітектурних принципів та платформ, що максимально підходять для DevOps.
 • Системи збирання, репозиторії, CI/CD – загальний огляд інструментів, GitLab та Github.
 • Сучасні тренди та нові технологічні платформи.

Docker

 • Docker у ланцюжках CI/CD та Infrastructure as Code.
 • Docker у контексті Kubernetes та інших оркестраторів та платформ.
 • Як улаштований Docker. Життєвий цикл контейнер. Термінологія.
 • Основні команди Docker. Запуск та зупинка контейнерів. Отримання інформації про контейнери.
 • Складання образів.
 • Docker Compose, docker-compose.yml.
 • Робота з репозиторієм Docker Hub та приватним репозиторієм.
 • Різні сценарії мережевих налаштувань, взаємодія контейнерів та додатків.
 • Docker Volumes.
 • Кластеризація Docker Swarm.

Kubernetes (K8s)

 • Компоненти та архітектури Kubernetes, Kubernetes API, Kubernetes об'єкти, артефакти, структури YAML.
 • Огляд постачальників готових платформ.Легкі платформи: k3s, microk8, minikube.
 • Установка кластера K8s на Amazon AWS.
 • Розгортання програм. Версії та оновлення. Масштабування.
 • Ansible
 • Як працює Ansible.
 • Встановлення Ansible.
 • Підключення серверів Linux та Microsoft Windows.
 • Inventory файл.
 • Ansible Ad-hoc команди: збір інформації про хостів, копіювання файлів, виконання скриптів, встановлення пакетів, запуск та зупинення сервісів.
 • Написання Ansible Playbook.
 • Ansible playbook для встановлення Docker та запуску контейнерів,
 • створення ресурсів AWS.

Terraform

 • Як працює Terraform. Terraform провайдери.
 • Встановлення. Основні команди. Формат файлу main.tf.
 • Створення машини EC2 на Amazon AWS, модифікація ресурсів.
 • Сценарії використання зв'язки Terraform + Ansible.

Amazon AWS

 • Огляд AWS сервісів у контексті DevOps.
 • AWS CLI, Terraform, Ansible як інструмент автоматизації.
 • Наскрізні приклади створення інстансу EC2, установки docker і додатків.

Інструменти та сценарії моніторингу

 • Моніторинг AWS, моніторинг контейнерів Docker, K8s.
 • Огляд сценаріїв за допомогою Splunk, Zabbix.
 • Моніторинг та GitLab Runner.

Моніторинг огляд, фокус на Elastic.

==

Принципы и практики DevOps

Ключевые концепции и словарь DevOps.
DevOps и ландшафт других методологий (Agile/Scrum, Lean, ITSM/ITIL4, SIAM). SDLC модели. Культура DevOps.
SecOps, DevSecOps, SecDevOps.
CI/CD практики.
Зоны отвественности DevOps инженера.
Сравнение роли SRE и DevOps инженера.
Фреймворк CALMS. Метрики управления DevOps.
DevOps и модели гибкой разработки продуктов.
DevOps и Scrum, DevOps и ScaledAgile SAFe.

Архитектурный взгляд

Выбор платформ и инструментов.
Общий взгляд на эффективность DevOps с точки зрения используемых архитектур приложений и продуктивной среды.
Виртуализация, контейнеры, облачные платформы.
Обзор архитектурных принципов и платформ максимально подходящих для DevOps.
Системы сборки, репозитории, CI/CD – общий обзор инструментов, GitLab и Github.
Современные тренды и новые технологические платформы.

Docker

Docker в цепочках CI/CD и Infrastructure as Code.
Docker в контексте Kubernetes и других оркестраторов и платформ.
Как устроен Docker. Жизненный цикл контейнера. Терминология.
Основные Docker команды. Запуск и останов контейнеров. Получение информации о контейнерах.
Сборка образов.
Docker Compose, docker-compose.yml.
Работа с репозиторием Docker Hub и приватным репозиторием.
Различные сценарии сетевых настроек, взаимодействие контейнеров и приложений.
Docker Volumes.
Кластеризация Docker Swarm.

Kubernetes (K8s)

Компоненты и архитектура Kubernetes, Kubernetes API, Kubernetes объекты, артефакты, структуры YAML.
Обзор поставщиков готовых платформ.
Легкие платформы: k3s, microk8, minikube.
Установка K8s кластера на Amazon AWS.
Разворачивание приложений. Версии и обновление. Масштабированние.

Ansible

Как работает Ansible.
Установка Ansible.
Подключение серверов Linux и Microsoft Windows.
Inventory файл.
Ansible Ad-hoc команды: сбор информации о хостах, копирование файлов, выполнение скриптов, установка пакетов, запуск и останов сервисов.
Написание Ansible playbook.
Ansible playbook для установки Docker и запуска контейнеров,
создания ресурсов AWS.

Terraform

Как работает Terraform. Terraform-провайдеры.
Установка. Основные команды. Формат файла main.tf.
Создание EC2 машины на Amazon AWS, модификация ресурсов.
Сценарии использование связки Terraform + Ansible.

Amazon AWS

Обзор AWS сервисов в контексте DevOps.
AWS CLI, Terraform, Ansible как инструмент автоматизации.
Сквозные примеры создания EC2 инстанса, установки docker и приложений.

Инструменты и сценарии мониторинга

Мониторинг AWS, мониторинг Docker контейнеров, K8s.
Обзор сценариев с использованием Splunk, Zabbix.
Мониторинг и GitLab Runner.
==
в мониторинге обзор и фокус на Elastic.

Материалы и сертификаты:
Акцент Профі
===
Акцент Профи

Возврат к списку


Перейти на програму курсу "Ефективні презентації power point"
Microsoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ
курс RH7-SA1. Red Hat 7 - Системное администрирование IЗарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell